Najczęstsze pytania

Na pierwszym spotkaniu z Właścicielem mieszkania przeprowadzamy krótką ankietę dotyczącą preferencji Właściciela odnośnie potencjalnych Najemców.
Dodatkowo, przed podpisaniem umowy, weryfikujemy najemców pod kątem uzyskiwanych dochodów i stabilności zatrudnienia. Posiadamy własną bazę zaufanych najemców, którzy z nami współpracują i mają pozytywną historię najmu innych mieszkań

Nie. Koszt naszych usług to 13% od czynszu najmu netto, co oznacza, że pobieramy opłatę jedynie od czynszu najmu, jaki płaci Najemca, niezależnie od wysokości czynszu administracyjnego oraz innych opłat eksploatacyjnych.

Aby uniknąć nieterminowych Najemców podejmujemy szereg środków zabezpieczających – weryfikujemy dochody Najemcy, jego historię wynajmu, w uzasadnionych przypadkach wymagamy stosownych poręczeń. W sytuacji gdy kontakt z Najemcą i wysyłane mu w związku z brakiem terminowych wpłat upomnienia nie przynoszą pożądanych rezultatów, nasza firma wszczyna względem Najemcy działania windykacyjne.

Na wypadek wystąpienia usterek od każdego Najemcy wymagamy wykupienia na czas trwania umowy najmu polisy OC, która gwarantuje bezkosztową naprawę, zabezpieczając tym samym interesy Najemcy i Wynajmującego.

Oczywiście. Podczas spotkania na którym podpiszemy umowę zostanie Ci przedstawiona również wersja umowy, którą podpisujemy z Najemcami mieszkań.